2020-09-02 20:26:04

Raspored

Raspored nastave za predmetnu nastavu

A smjena B smjena
5.a 5.a
5.b 5.b
6.a 6.a
6.b 6.b
6.c 6.c
7.a 7.a
7.b 7.b
8.a 8.a
8.b 8.b

 

 

 


Osnovna škola Pavao Belas