preskoči na sadržaj

Osnovna škola Pavao Belas

 

 

REVIZIJA I OTPIS KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

 

Provođenje revizije i otpisa  zakonska je odredba za sve vrste knjižnica po Zakonu o računovodstvu, Pravilnika o računovodstvu (Narodne novine br. 98 / 94.) i Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine br. 21/ 02.), te

Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97., 5/98. i 104/00.) .

Zakonske obveze proizašle iz Zakona o računovodstvu, odnose se na stanje i vrijednost fonda, u sklopu inventure osnovnih sredstava knjižnice .

 

Knjižnična revizija je složeni postupak kojim se utvrđuje stvarno stanje i vrijednost fonda knjižnice i omogućava čuvanje i zaštita knjižnične građe. Pravilno provođenje revizije i otpisa u školskoj knjižnici vrši se zbog toga kako bi se fond redovito proči-stio, izlučile se suvišne, nepotrebne i zastarjele knjige i ostala građa, i isto tako redovito se popunjavao i bogatio najnovijom stručnom, priručnom i znanstveno-popularnom literaturom, te novim naslovima lektire i beletristike.

 

                                                      Članak 1.

 

Redovna revizija provodi se svake pete godine ( za fond preko 10 000 jedinica knjižnične građe ), u vrijeme ljetnih praznika, kada je jedino moguće imati najveći dio fonda u knjižnici i kada postoji mogućnost da se knjižnica zatvori za sve korisnike. Redovna revizija obuhvaća cjelokupni fond školske knjižnice, dakle i knjižnu i neknjižnu građu, te periodiku.

 

                                                      Članak 2.

 

Izvanrednarevizija provodi se kao posljedica izvanrednih okolnosti kao što su : primopredaja prigodom dolaska novog radnika u knjižnicu, provjeravanja stanja fonda nakon elementarnih nepogoda, požara, poplava, provala, krađa, preseljenja, ratnih razaranja i sl.

 

                                                      Članak 3.

 

Djelomičnarevizija provodi se za provjeravanje stanja dijelova knjižničnog fonda, a radi se u onim okolnostima kada se ne mogu ostvariti uvjeti za provođenje potpune revizije, tj. zatvaranje knjižnice za sve korisnike, povrat sve posuđene knjižnične građe ili nemogućnost osiguranja dovoljnog broja osoba za izvršenje tog posla.

 

                                                       Članak 4.

 

Reviziju obavljaju knjižničari i pomoćni djelatnici, odnosno komisija koju imenuje ravnatelj škole. Komisija je dužna pripremiti sve predradnje za obavljanje revizije.

 

 

 

                                                       Članak 5.

 

Reviziju treba na vrijeme najaviti, upoznati sve učenike i djelatnike škole da na vrijeme vrate svu posuđenu knjižničnu građu iz školske knjižnice.

 

 

                                                       Članak 6.

 

Prije provođenja same revizije potrebno je srediti knjige inventara, obraditi i uložiti sve knjige na police , povući iz posudbe svu građu, srediti posudbu korisnika, odnosno razdužiti korisnike  i na kraju pripremiti plan revizije, te upoznati članove komisije o svim detaljima važnim za uspješnu i pravovremenu provedbu revizije u školskoj knjižnici.

 

                                                      Članak 7.

 

Revizija se može provesti :

 • mjesnim katalogom ako ga knjižnica ima,
 • usporedbom inventarne knjige i knjiga na policama,
 • aplikacijom u programu Metel za provođenje revizije ili
 • pomoću listi, na kojima su ispisani svi inventarni brojevi koliko ih imamo u unventarnim knjigama, koji se onda uspoređuju s brojevima na knjigama s polica, (ove liste su prikladne jer se po njima može označavati različitim znakovima, bez šaranja po inventarnim knjigama) .

 

                                                       Članak 8.

 

Cilj revizije je utvrđivanje stvarnog stanja i vrijednosti fonda knjižnice.

 Njome se utvrđuje kvalitativno i kvantitativno stanje fonda knjižnice.

 Revizijom se provode sljedeće radnje :

 • izlučuju se sve oštećene knjige i AV građa
 • izlučuju se knjige i AV građa koje trebaju novu tehničku obradu (popravak)
 • izlučuju se uništene i oštećene knjige koje se otpisuju
 • popisuju se sve izgubljene knjige (nestale, otuđene)
 • popisuju se sve nevraćene knjige, ako je ostalo u zaduženju korisnika

 

                                                        Članak 9.

 

Knjižnica je dužna redovito u postupku revizije izlučivati zastarjelu, dotrajalu i uništenu građu, te otpisivati nevraćene, uništene, prekobrojne ili nepotrebne jedinice knjižnične građe. Knjižnica je dužna i bez prethodno obavljene revizije po potrebi izdvajati oštećenu, dotrajalu i uništenu knjižničnu građu, te komisijski zapisnikom konstatirati stanje.

 

 

O T P I S

                                                    

Postupak otpisa slijedi nakon izlučivanja knjižne i AV građe, koja prema usvojenim kriterijima ne može više biti za upotrebu korisnicima.  Otpisuju se :

 • amortizirane ( dotrajale, oštećene, zastarjele ) knjige i AV građa
 • knjige i AV građa koje su suvišne ili nepotrebne u školskoj knjižnici
 • knjige koje nisu vraćene u određenom roku nakon potraživanja i opomena
 • knjige koje su izgubljene, otuđene ili na neki drugi način nestale

 

Članak 1.

 

Po obavljenoj reviziji komisija sastavlja zapisnik o reviziji, zapisnik o otpisu, popis građe predložene za otpis. Za svaku kategoriju izlučenih knjiga i AV građe izrađuje se poseban popis s određenim podacima o publikaciji i AV građi.

Kad ravnatelj donese odluku o otpisu, s otpisanom građom postupa se kao sa starim papirom, a popis takve građe dostavlja se nadležnoj matičnoj knjižnici, ukoliko je zainteresirana za neke naslove s otpisa.

 

Članak 2.

 

Nakon otpisa slijedi provedba otpisa kroz knjigu inventara.

U rubrici "Napomena" u inventarnoj knjizi uz svaki otpisani svezak upisuje se "otp. br...god. ". Sva otpisana knjižnična građa obilježava se posebnim pečatom, koji se stavlja u knjigu uz inventarni broj.

Pečat je podijeljen u tri polja: u gornjem polju upisan je naziv knjižnice, u srednjem riječ OTPISANO. Donje polje je prazno i u njega se upisuje datum provedene revizije i odluke o otpisu. Dimenzije pečata su 5 x 3 cm.

Otpis se mora provesti i kroz kataloge knjižnice izlučivanjem kataložnih listića otpisane knjižnične građe.

 

Članak 3.

 

Zapisnik o reviziji, zapisnik o otpisu, popisi otpisane građe, kao i sva ostala dokumentacija o reviziji i otpisu knjižnične građe, čuvaju se u knjižnici u skladu s propisima o čuvanju registraturne građe (arhiviranje spisa).

Zapisnik o reviziji i otpisu građe predaju se i računovođi škole, kako bi se utvrdila i uskladila materijalna i financijska vrijednost knjižnične građe nakon provedenih radnji u školskoj knjižnici.

Pravilnik za provođenje revizije i otpisa  knjižnične građe sastavili knjižničari u suradnji s računovođom škole.

 

 

Knjižničar:                                                                 Računovođa : Željka Kuna      

Višnja Vujić, prof. i dipl. knjižničar


 

 

Školski list

OTVORENI SAT

INFORMACIJE

OTVORENI SAT

OTVORENI SAT - GLAZBENO OBRAZOVANJE

DOP i DOD

Raspored zvonjenja:

Prijepodne:
1. sat: 08:00 - 08:45
veliki odmor
2. sat: 08:55 - 09:40
veliki odmor
3. sat: 09:50 - 10:35
veliki odmor
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00

Poslijepodne:
0. sat: 13:15 - 14:00
veliki odmor
1. sat: 14:10 - 14:55
2. sat: 15:00 - 15:45
3. sat: 15:50 - 16:35
4. sat: 16:40 - 17:25

Anketa
U novoj školskoj godini ću:
Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 8. 2010.

Ukupno: 542581
Ovaj mjesec: 9166
Danas: 3
CMS za škole logo
Osnovna škola Pavao Belas / Brdovec, Ilije Gregorića 28, HR-10291 10291 Prigorje Brdovečko / os-pavao-belas.skole.hr / ured@os-pavao-belas.skole.hr
preskoči na navigaciju